25. 5. 2018

Oblasti práva

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Zíky Vám díky bohatým zkušenostem nabízí kompletní právní poradenství ve všech oblastech práva včetně zastupování klienta před soudy, správními úřady a jinými orgány státní moci. Rovněž nabízí zastupování při jednání s protistranou a sjednávání smírů a mediací.

Právo je pouze jedno, ale cest, které k němu vedou, je mnoho. Do nejmenších detailů se orientujeme nejen v problematice, která je obvyklá, ale i v mnoha specifických právních oblastech. Přesvědčte se, že úspěchy našich klientů mluví za tuto kancelář.

Toto jsou jen některé z oblastí, ve kterých Vás rádi přesvědčíme o našich schopnostech:

  • Občanské právo
  • Obchodní právo a právo obchodních korporací
  • Pracovní právo
  • Insolvenční právo včetně řešení úpadku a osobního bankrotu cestou oddlužení
  • Právo nemovitostí
  • Trestní právo
  • Rodinné právo
  • Právo veřejných zakázek
  • Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení
  • Bankovní, finanční a pojišťovací právo
  • Komplexní vymáhání pohledávek
  • Církevní právo
  • Komplexní řešení těžkých životních zkušeností

V případě zájmu o právní pomoc kontaktujte Advokátní kancelář nebo použijte formulář pro zaslání stručného popisu Vašeho problému.