Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Zíky vám díky bohatým zkušenostem nabízí kompletní právní poradenství ve všech oblastech práva, a to včetně zastupování klienta před soudy, správními úřady a jinými orgány státní moci. Rovněž nabízí zastupování při jednání s protistranou a sjednávání smírů a mediací.

Právo je pouze jedno, ale cest, které k němu vedou, je mnoho. Do nejmenších detailů se orientujeme nejen v problematice, která je obvyklá, ale i v mnoha specifických právních oblastech. Přesvědčte se, že úspěchy našich klientů mluví za tuto kancelář.

Toto jsou jen některé z oblastí, ve kterých vás rádi přesvědčíme o našich schopnostech:

V případě zájmu o právní pomoc kontaktujte Advokátní kancelář nebo použijte kontaktní formulář pro zaslání stručného popisu vašeho problému.