Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Zíky

Rodinné právo

Zastoupíme vás v rozvodovém či opatrovnickém řízení, pomůžeme s vypořádáním společného jmění manželů i nastavením úhrad výživného.

Více o rodinném právu
Trestní právo

Zaměřujeme se na zastupování klientů ve všech fázích trestního řízení, ochranu práv poškozených a jejich zastoupení či vymáhání odškodného.

Více o trestním právu
Občanské právo

Pokrýváme veškeré každodenní záležitosti klientů, a to od bydlení přes řešení pohledávek až po pojistné, dědické, sociální a důchodové právo.

Více o občanském právu
Obchodní právo

Zastoupíme vás ve všech oblastech v rámci vašeho podníkání – obchodní společnosti a družstva, směnky a šeky, živnosti, obchodní tajemství nebo veřejné zakázky.

Více o obchodním právu
Právo nemovitostí

Zajistíme veškeré dispozice s nemovitostmi, tvorbu a připomínkování smluv či právní pomoc v rámci developerských projektů a územního plánování.

Více o právu nemovitostí
Mediace

Naše advokátní kancelář podporuje smírná řešení sporů mediací, tedy mimosoudní řešení sporů, za účasti třetí nezávislé osoby v občanských a obchodních věcech.

Více o mediaci
JUDr. Tomáš Zíka, advokát

Máme dlouholeté zkušenosti se všemi oblastmi práva, zejména pak s právem rodinným, občanským, trestním a právem nemovitostí.

Již při studiu na Univerzitě Karlově pracoval v jedné z nejvýznamnějších advokátních kanceláří, později působil na Obvodním soudu pro Prahu 10 a získával zkušenosti i v dalších českých advokátních kancelářích. Od složení advokátních zkoušek v roce 2015 vykonává advokacii samostatně, kdy založil Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Zíky. 

O násKontaktujte nás

Proč si vybrat právě naši advokátní kancelář

Jsme mladá dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář, jejímž cílem je poskytnutí profesionální, kvalitní a rychlé právní služby tak, aby zájmy klienta byly prosazovány maximálně efektivně a rovněž úsporně s vynaložením adekvátních nákladů ze strany klienta. Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Zíky je specifická zejména svým osobním přístupem ke všem klientům, kdy jednání je vždy přítomný přímo advokát, nikoliv pouze advokátní koncipient, jak je tomu v dnešní době často zvykem. Tím je zaručena nejvyšší možná odbornost.

Lidský přístup a smírná řešení

Víme, že advokát musí být chápavým průvodcem těžkou situací, nikoliv pouze lektorem právních předpisů, a nelze tak hájit zájmy klienta bez lidského a empatického přístupu. Naše advokátní kancelář se zaměřuje také na mediaci a, pokud to je možné, upřednostňuje smírná řešení sporů, aby mohl být spor řešen konstruktivně a s co nejmenším časovým a finančním zatížením klienta.

Spolupráce s odborníky

Abychom vám byli schopni poskytnout komplexní služby, spolupracujeme s mnoha odbnorníky v navázaných oborech. Máme tak mnoho kontaktů mezi znalci, daňovými poradci, účetními, lékaři, techniky a dalšími potřebnými profesemi. Zároveň naši advokáti pracují i jako lektoři na soudech a u dalších právních profesích, kde získávají cenné zkušenosti a kontakty.

Časová preciznost a flexibilita

Veškerá stanoviska a odpovědi na klientovy dotazy a podněty zpracováváme v krátkých lhůtách. Víme totiž, že mnoho věcí vyžaduje včasnou reakci a není možné ponechávat klienta v nejistotě. Projednávané přápady se zároveň často rychle vyvíjí a mění, na tyto změny jsme ale schopni rychle a pružně reagovat a vždy přijít s adekvátním a pro klienta nejlepším řešením.

Náklady pod kontrolou

Naše advokátní kancelář si zakládá na jasných dohodách ohledně odměny za právní služby. Vždy přesně víte, kolik zaplatíte a co dostanete. Neslibujeme nemožné. Jsme schopni odhadnout nákladnost vašeho případu a poskytnout případné alternativy finančně výhodnějšího postupu. Zohledňujeme také klientovy různé životní situace a v mnoha případech pracujeme pro bono.

Ozvěte se nám

V případě zájmu o právní pomoc se nebojte kontaktovat nás skrze kontaktní formulář se stručným popisem své situace, případně se ozvěte na uvedený email či telefon. V nejbližším možném termínu se s vámi spojíme a domluvíme si osobní setkání.