Rodinné právo je oblast práva, kterou nikdo nehledá, dokud v rodině vše dobře funguje. Dokud se lidé dohodnou, rodinné právo není nutné. O to více je však potřebné ve chvílích, kdy již lidé shodu nenaleznou nebo se sporu snaží preventivně dopředu vyhnout. Rodinné záležitosti jsou citlivou součástí našich životů. Manželství, děti a rodina nemusí vždy přinášet pouze radost, proto jsme v těchto nelehkých životních situacích připraveni být vám oporou, pomoci vám najít řešení a zastupovat vás při hájení vašich zájmů a postojů. Při řešení rodinných sporů je důležité najít nejen spolehlivého právního partnera, který vás zastoupí ve všech oblastech rodinného práva, ale také míru empatie a partnera, který rozumí tomu, jak nepříjemné rodinné spory mohou být.

Rozvod rodiny

Naše kancelář chápe, že se tato oblast práva dotýká nejniternějších pocitů, a proto volíme vždy co nejkratší a nejefektivnější řešení. Pokud je to možné, využíváme smírná řešení a mediaci za účelem uzavření smíru mezi stranami. Pokud se však dohoda ukáže jako nemožná, využíváme veškeré možné právní prostředky k prosazení zájmů našeho klienta.

S čím vším vám naši právníci na rodinné právo pomohou?

Pokud plánujete svatbu rádi byste upravili své majetkové vztahy v manželství, rádi vám připravíme předmanželskou smlouvu, která zabrání případným nežádoucím sporů v rámci nakládání s majetkem či při vypořádání společného jmění manželů.

Rozvod manželství je vždy nepříjemnou a tíživou životní etapou.V rozvodovém řízení se komplexně řeší stanovení výživného na děti, styku s dětmi a rozdělení společného jmění manželů. Naši právníci vás s empatií provedou všemi nástrahami těchto řízení.

Zrušení registrovaného partnerství je velmi podobné rozvodovému řízení a je neméně náročné pro všechny zúčastněné. Naši rozvodoví právníci vás provedou ve všech krocích tohoto jednání, kdy jsou tyto kroky často spojeny také s vypořádáním spoluvlastnictví obou partnerů.

Úprava výživného (zvýšen či snížení) se průběžně řeší vždy, pokud rodiče nedojdou ohledně výše výživného k dohodě. Výše výživného se totiž odvíjí nejen od příjmů a majetku manželů, ale také od potřeb dítěte, jeho věku a a rozsahu styku rodičů s dítětem. Vzhledem k našim bohatým zkušenostem vás v těchto řízeních rádi podpoříme a zastoupíme.

Pokud vám druhý z rodičů znemožňuje styk s vaším dítětem, zakazuje mu si s vámi volat, pomlouvá vás u dítěte, nenechává vás spolurozhodovat o škole, očkování či volnočasových aktivitách, pomůžeme vám zajistit vaše práva. Připravíme pro vás například dohodu o výhradní, střídavé nebo společné péči o děti či změny nastavení vašeho režimu.

Matka je vždy jistá, otec nejistý. Ať již biologický otec popírá, že je otcem, aby se vyhnul placení výživného, nebo jste naopak manžel, který se domnívá, že otcem není, zastoupíme vás v soudním řízení o popření otcovství či o určení otcovství tak, aby byl záznam v rodném listu uveden v souladu se stavem biologickým.

Osvojení dítěte je jednou z možností, jak při adopci zajistit, aby dítě bylo bráno za biologického potomka a vaše rodina byla k nerozeznání od rodin s „běžně“ narozeným dítětem. Jako odborníci na rodinné právo známe všechny podmínky, které jsou pro osvojení dítěte potřebné a také víme, jak je splnit.

V průběhu manželství nastanou situace, kdy je vhodné upravit režim společného jmění manželů, a to například pokud jeden z manželů začal podnikat nebo je zadlužen. Za tohoto stavu se společné jmění manželů zúží tak, aby případná exekuce nemohla napadnout majetek a příjem druhého z manželů. Při úkonech ve věci společného jmění manželů spolupracujeme s notáři a dalšími odborníky pro zaručení nejlepšího výsledku.

Při rozvodu je vždy třeba vypořádat společné jmění manželů. Ať již se tak činí formou dohody nebo je nutné přistoupit k soudnímu řízení, jedná se o složitou záležitost, kterou je potřeba řešit precizně a komplexně.V těchto řízeních spolupracujeme se znalci, odhadci a dalšími odborníky z ekonomických odvětví.

Dědické právo se od roku 2014 velmi změnilo a mnohé zažité principy a instituty již neexistují. Naopak existují mnohé nové instrumenty, které v širším podvědomí nejsou. Ať již tedy chcete sepsat závěť, dědickou dohodu nebo vás čeká dědické řízení u notáře, obraťte se na nás a my vás provedeme specifiky této oblasti. 

Čeho všeho se rodinné právo dotýká

Rodinné právo zasahuje do všech oblastí lidského života od jeho narození. Určuje práva a povinnosti dětí a rodičů, tedy upravuje například výživné na děti, na neprovdanou matku či na rozvedeného manžela. Upravuje práva a povinnosti manželů vůči sobě, ale také návaznosti na správu společného jmění manželů a dědické právo. Zřejmě nejvyhledávanější částí rodinného práva je rozvodové právo. To upravuje způsob a možnosti rozvodu, úpravu péče a výchovy nezletilých dětí a následně také vypořádání společného jmění manželů (SJM). Pokud tak nebudete mít zkušeného rozvodového právníka, je možné, že se v celé oblasti ztratíte a přijdete nejen o peníze, ale například i o vztahy s dětmi. Pomůžeme vám proto s dohodami o svěření dítěte do péče, styku s dítětem i o vypořádání společného jmění manželů, přičemž plně chápeme citlivost sporu. Osobní přístup je v rodinném právu velmi důležitou součástí, proto si na něm naše advokátní kancelář zakládá.