Do obchodního práva patří veškeré situace, se kterými se jako podnikatel při své činnosti setkáte. Jedná se o veškeré vztahy v rámci obchodních společností, jejich změn v řízení, nakládání se ziskem a vztahů společností a jejich vlastníků či statutárních orgánů. Neméně důležitou součástí obchodního práva jsou také speciální druhy smluvní dokumentace, které jsou odlišné od klasických občanskoprávních vzorů. Podnikatel není chráněn právním předpisy v takové míře jako spotřebitel, proto je nutné věnovat podobě smluv daleko větší pozornost.

Obchodní právo

Mezi klienty naší advokátní kanceláře patří drobní živnostníci i nadnárodní společnosti. Ke každému klientovi přistupujeme dle jeho specifických požadavků a s přihlédnutím k oblasti jeho podnikání. Ve většině případů se jedná o dlouhodobou spolupráci, kdy detailně známe oblast podnikání klienta a můžeme tak dodávat právní služby „na míru“. Za účelem komplexního právního poradenství využíváme služeb našich externích účetních a daňových poradců. 

S čím vším vám naši právníci na obchodní právo pomohou?

Smluvní dokumentace v obchodních vztazích se výrazně liší od klasických občanskoprávních smluv. Vždy je nutno vycházet z konkrétního případu a dle něj vybrat nejvhodnější úpravu práva a povinností tak, aby byla práva klienta co nejvíce chráněna, přitom byla smlouva akceptovatelná i pro smluvního partnera a zachovávala tak dobré obchodní vztahy. V mnoha případech je dobré využívat rámcové smlouvy či všeobecné obchodní podmínky. S těmi vám naše advokátní kancelář také ráda pomůže. 

Pokud začínáte podnikat či svoji činnost rozšiřujete je obchodní společnost váš nástroj ke generování zisku. Aby mohla dobře fungovat, je třeba nepodcenit její počáteční nastavení v rámci zakladatelské dokumentace, což může přinést i prevenci proti budoucím sporům mezi jednotlivými společníky či akcionáři. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s několika notáři, kteří mají možnost přímého zápisu do obchodního rejstříku. Neméně důležitou součástí podnikání je i následná likvidace společnosti.Komplexní proces likvidace realizujeme spolu s externími účetními u všech druhů obchodních korporací. 

Pokud potřebujete učinit jakoukoliv změnu v obchodním rejstříku či jinak nastavit fungování obchodní společnosti, rádi vám v této oblasti pomůžeme. Spolupracujeme za tímto účelem s několika notáři oprávněnými realizovat přímé zápisy do obchodního rejstříku. Taktéž pomůžeme s konáním běžných, řádných i mimořádných valných hromad bez ohledu na druh obchodní korporace, včetně právního poradenství ohledně obsahu zápisu a formálních náležitostí dle zákona i zakladatelských dokumentů. 

JUDr. Tomáš Zíka působil jako obhájce v několika mnohaletých rozsáhlých hospodářských kauzách, kde získal neocenitelné zkušenosti v této oblasti. Hospodářské případy se často vyznačují velkou nepřehledností, množstvím důkazního materiálu a mnohokrát velmi tenkou hranicí mezi podnikatelským úsudkem a trestním jednáním. Na základě těchto skutečností je naše advokátní kancelář schopna poskytnout veškerou právní, účetní i jakoukoliv další odbornou činnost, a to včetně zajištění obhajoby více osob jednotlivými advokáty.

Pracovní právo se považuje za samostatnou skupinu právních norem, nicméně se velmi blízko dotýká podnikání. Pro naše klienty zajišťujeme ve spolupráci s jejich personálním oddělením všestranné právní poradenství v oblasti pracovního práva, včetně vyhotovení veškerých dokumentů a právních analýz. Taktéž máme zkušenosti s jednáním s inspektorátem práce a pracovněprávními soudními spory. 

V rámci podnikání se můžete i při zachování nejvyšší míry opatrnosti dostat do situace, kdy je nutné se domáhat svých práv v soudním řízení nebo naopak čelit soudní žalobě. Povaha těchto soudních sporů je velmi rozličná a je velmi závislá na druhu podnikání. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s různými druhy soudních sporů, kdy se jedná o jednu z našich specializací. JUDr. Tomáš Zíka působil v rámci svého profesního života na Obvodním soudu pro Prahu 10, kde získal neocenitelné zkušenosti. 

Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje s odborníky na finanční právo, daňovými poradci a účetními a je schopna převzít zastoupení v jakémkoliv řízení vedeného finančním úřadem a zajistit maximální ochranu práv klienta. Taktéž poskytujeme preventivní právní poradenství v této oblasti.

Společenství vlastníků jednotek, družstva a spolky jsou velmi specifickou skupinou, neboť se na jejich fungování podílí velké množství osob s kolikrát rozličnými zájmy. Pro tyto subjekty poskytujeme možnost přípravy veškerých dokumentů pro jejich řádnou činnost a také řešíme spory, které mohou při jejich činnosti vzniknout. Samozřejmostí je taktéž zajištění založení i likvidace daného subjektu.