JUDr. Tomáš Zíka

JUDr. Tomáš Zíka se narodil v Praze. Vystudoval Gymnázium Opatov a následně zahájil v roce 2006 studium na Karlově Universitě, fakulta práva a právní vědy. Zde získal v roce 2011 titul Mgr., kdy mu v průběhu studia byla přiznána prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky.

V roce 2013 složil na Karlově Universitě rigorózní zkoušku a byl mu udělen titul JUDr.

Při studiu rozšiřoval své vzdělání v právní a legislativní oblasti mnohými aktivitami. V roce 2006 zastupoval české studenty na jednáních Evropského parlamentu ve Štrasburku. V roce 2009 absolvoval stáž v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Ve stejném roce byl stážistou u Okresních soudů. V roce 2011 rozšířil své vzdělání studiem na Universitě ve Švédsku. Je rovněž držitel mnohých osvědčení a certifikátů.

V letech 2010 a 2011 pracoval jako paralegal pro jednu z nevýznamnějších advokátních kanceláří, Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný a spol a zároveň právně organizoval akce nadačního fondu Bohemian Heritage Fund.

Následně v roce 2011 a 2012 pracoval na Obvodním soudu pro Prahu 10 jako asistent soudce, kdy současně vedl lekce právního vzdělávání pro Policii ČR a Domovy sociální péče.

V roce 2012 pracoval dále jako advokátní koncipient a vedoucí pražské sekce vymáhání pohledávek v advokátní kanceláři Majer & partners.

Od roku 2013 do roku 2015 byl zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Pelikán & Lužová.

Začátkem roku 2015 složil úspěšně advokátní zkoušku u České advokátní komory a od této chvíle vykonává samostatně advokacii.

Mimo advokátní praxi pracuje v Poslanecké sněmovně Parlamentu české republiky jako asistent poslance, podílí se na organizaci mezinárodních sportovních událostí, vyučuje právo a humanitní obory, vede kurzy sebeobrany a aikida a aktivně spolupracuje při práci s lidmi postihnutými autismem s organizací APLA.