Naše kancelář velmi aktivně podporuje řešení sporů mediací a JUDr. Tomáš Zíka také aktivně působí jako mediátor. Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci a změně některých zákonů, který upravuje mediaci mimo jiné i v obchodních a občanských sporech speciálně vyškolenými mediátory. 

Mediace

Obecnou výhodou mediace je snaha o vyřešení daného konfliktu tak, aby mezi účastníky nebyly nevratně narušeny jejich vztahy, a to rodinné, obchodní či sousedské. Mediace je také hojně využívána v rámci sporů na pracovišti. a to jak mezi řadovými zaměstnanci, tak mezi vysoce postavenými řídícími manažery.

Výhody mediace