Odkazy

Česká advokátní komora

na těchto stránkách naleznete online seznam advokátů, aktuální informace z advokacie i připravované legislativy a další zajímavosti

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

zde naleznete odkazy na vyhledávání v obchodním rejstříku, kontaktní údaje všech soudů a státních zastupitelství v České republice, informace o Rejstříku trestů, apod.

Katastr nemovitostí

bezplatné online nahlížení do katastru nemovitostí

rozhodnutí Ústavního soudu

vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu České republiky

rozhodnutí Nejvyššího soudu

vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky

Svaz pacientů České republiky

základní informace týkající se práv pacientů, zdravotnické zpravodajství, poradna pro pacienty

Sdružení obrany spotřebitelů

online poradna, základní informace pro běžné životní situace, jakými jsou například neúspěšná reklamace zboží, náhrada škody způsobená vadou zboží, specifika uzavírání spotřebitelských smluv a sporech z nich vznikajících

Exekutorská komora České republiky

obsahuje seznam soukromých exekutorů, právní předpisy upravující jejich činnost a další zajímavosti z oblasti vymáhání pohledávek

Notářská komora České republiky

obsahuje seznam notářů, právní předpisy upravující jejich činnost a další informace z oblasti poskytování notářských služeb

Sbírka zákonů České republiky

zde naleznete stejnopis všech právních předpisů zveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv od roku 1945 do současnosti

Živnostenský rejstřík na internetu

umožňuje online vyhledávání podnikatelských subjektů

Insolvenční zákon

zde naleznete základní informace k nové právní úpravě insolvence

www.epravo.cz

obsahuje často aktualizované právní informace, články a zajímavosti ze všech oblastí práva

 

www.pravoit.cz

obsahuje informace, články, judikáty a zajímavosti se zaměřením na právo informačních technologií