Ověřování podpisů

JUDr. Tomáš Zíka je oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisů, které nahrazuje jejich úřední ověření. Při vyhotovení smlouvy v naší kanceláři je tedy možné rovnou podpisy při jejím uzavření ověřit, což je výhodné například pro podání dané listiny na katastr nemovitostí, kde je takovéto ověření nutné. Podpisy lze samozřejmě ověřovat i na listinách, které v naší kanceláři nebyly vyhotoveny.