AK

Vítám Vás na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Zíky.

Jsme mladá dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář, jejímž cílem je poskytnutí profesionální, kvalitní a rychlé právní služby tak, aby zájmy klienta byly prosazovány maximálně efektivně a rovněž úsporně s vynaložením adekvátních nákladů ze strany klienta.

Vysoký standard našich služeb zakládáme na perfektní znalosti platného práva a soudní judikatury a rovněž na detailní znalosti domácího právního prostředí. Soustavně sledujeme aktuální vývoj domácí i zahraniční judikatury a své znalosti neustále prohlubujeme účastí na odborných seminářích a workshopech.

Důraz klademe na osobní přístup ke každému klientovi, kdy jednání je vždy přítomný přímo advokát, nikoliv pouze advokátní koncipient, jak je tomu v dnešní době často zvykem. Tím je zaručena nejvyšší možná odbornost.

Vysoký standard našich služeb je mimo jiné zajištěn také úzkou dlouhodobou spoluprací s odborníky a spolupracovníky v dalších odborných oblastech, především s daňovými poradci, znalci a tlumočníky, což zajišťuje komplexnost našich služeb a pochopení všech relevantních souvislostí.

Naše práce nespočívá pouze v nalézání právních řešení problému, těch je vždy několik. Podstatná je schopnost vybrat z nich vhodné a správné řešení pro klienta. To bývá většinou jen jedno.